མདུན་ངོས། » གསར་རྩོམ། » རྫོགས་ཆེན། » རིག་པ་ཀློང་བརྡོལ་བླ་མ་ཀུན་བཟང་བསྟན་འཛིན་གྱི་ལྟ་མགུར།

རིག་པ་ཀློང་བརྡོལ་བླ་མ་ཀུན་བཟང་བསྟན་འཛིན་གྱི་ལྟ་མགུར།

 

རིག་པ་ཀློང་བརྡོལ་བླ་མ་ཀུན་བཟང་བསྟན་འཛིན་གྱི་ལྟ་མགུར།

 

ཨ་ཧོ། ཀ་དག་བློ་འདས་ཉག་གཅིག་ཀུན་བཟང་གི་དགོངས་པ།

མ་བཅོས་ཡེངས་མེད་ངང་དུ་རང་ངོ་འདི་སྐྱོངས་མཛོད། །

རང་རྩལ་ལྷུན་གྲུབ་སྣང་བ་འོད་གསལ་གྱི་རང་མདངས།

དྲན་རྟོག་བཀག་སྒྲུབ་བྲལ་བའི་རང་འབྱུང་གི་ཡེ་ཤེས། །

 

མ་བསྒོམས་སྒོམ་པ་ཆེན་པོར་རང་རིག་ལ་རྫོགས་ནས། །

འཁོར་འདས་རོ་གཅིག་ངང་མཉམ་བརྗོད་མེད་ཀྱི་ངང་དུ།

ཚེ་གཅིག་གདོད་མའི་མགོན་པོའི་རྒྱལ་ས་རུ་ཕྱིན་ཏེ། །

བོན་སྐུའི་ངོ་བོ་ཉིད་ལས་རང་བཞིན་དུ་མ་འགག །

 

གཟུགས་སྐུའི་བཀོད་པས་སྣ་ཚོགས་འགྲོ་དོན་དུ་བྱེད་ནས།

སྲིད་པ་འཁོར་བ་སྟོང་བའི་རྟེན་འབྲེལ་དུ་གྱུར་ཅིག། །།

དྲ་བདག་རང་ཉིད་ཀྱིས་རྫོགས་ཆེན་གྱི་ལྟ་མགུར་ཞིག་གསུངས་རོགས་ཞུས་པར་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ཟླ་༡༠ཚེས་༢༦ཉིན་ཐོལ་བྱུང་དུ་གསུངས་པའི་མགུར་གླུའོ། །