མདུན་ངོས། » རིག་གཞུང་ཚོགས་ཆེན། » དབྱིན་ཇིའི་ཨོཀྶི་ཕོར་ཌི་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་༢༠༠༣ལོར་ཚོགས་པ།

དབྱིན་ཇིའི་ཨོཀྶི་ཕོར་ཌི་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་༢༠༠༣ལོར་ཚོགས་པ།

10 September 2003, Wednesday
ཤོད་མཁན། : འགྲེལ་བཤད་འགྱངས་མེད་དགོད་རྒྱུ།
དབྱིན་ཇིའི་ཨོཀྶི་ཕོར་ཌི་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་༢༠༠༣ལོར་ཚོགས་པ།

འགྲེལ་བཤད་འགྱངས་མེད་དགོད་རྒྱུ།