མདུན་ངོས། » རིག་གཞུང་ཚོགས་ཆེན། » ཝ་ར་ནཱ་སི་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་ཐོག་ཏུ་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ཟབ་སྦྱོང་༢༠༡༠ལོར་ཚུགས་པའི་སྐོར།

ཝ་ར་ནཱ་སི་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་ཐོག་ཏུ་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ཟབ་སྦྱོང་༢༠༡༠ལོར་ཚུགས་པའི་སྐོར།

15 September 2010, Wednesday
ཤོད་མཁན། : ཟབ་སྦྱོང་།
ཝ་ར་ནཱ་སི་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་ཐོག་ཏུ་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ཟབ་སྦྱོང་༢༠༡༠ལོར་ཚུགས་པའི་སྐོར།

དགོད་དགོས།